Μεταφορές Βιομηχανικών Αποβλήτων

μεταφορές βιομηχανικών λυμάτων

ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.

Η εταιρεία Κουράκλης – Μεταφορική Λυμάτων Ε.Ε. αναλαμβάνει μεταφορές βιομηχανικών αποβλήτων με επαγγελματισμό στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Υπάρχουν δυο ειδών λύματα. Τα οικιακά λύματα που προέρχονται από τουαλέτες μπάνια κ.λπ. και τα βιομηχανικά λύματα, που είναι βιομηχανικά απόβλητα τα οποία, μετά από εξειδικευμένη επεξεργασία, είναι ικανά να μεταφερθούν στο ΚΕΛ, έτσι ώστε να γίνει περαιτέρω επεξεργασία τους.

Οι αντλήσεις και οι μεταφορές βιομηχανικών αποβλήτων γίνονται μόνο από βυτιοφόρα που έχουν ειδική πιστοποίηση.

Η εταιρεία μας στις Αφίδνες διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την άντληση και την μεταφορά αυτών των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από όλων των ειδών τα εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα.

Μεταφορές βιομηχανικών αποβλήτων

Μεταφορά Λυμάτων

Οι σωστές εκκενώσεις βόθρων συνδυάζονται φυσικά με την μεταφορά των λυμάτων από τον χώρο σας στα εγκεκριμένα ΚΕΛ (Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων) Αττικής ή άλλων νομών, με βυτιοφόρα τελευταίας τεχνολογίας όλων των μεγεθών.

Μεταφορά Λυμάτων